Passon, Tom : DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN. Coinage Abbey of Thorn
 • Passon, Tom : DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN. Coinage Abbey of Thorn
 • Passon, Tom : DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN. Coinage Abbey of Thorn
 • Passon, Tom : DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN. Coinage Abbey of Thorn
 • Passon, Tom : DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN. Coinage Abbey of Thorn
 • Passon, Tom : DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN. Coinage Abbey of Thorn
 • Passon, Tom : DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN. Coinage Abbey of Thorn
 • Passon, Tom : DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN. Coinage Abbey of Thorn
 • Passon, Tom : DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN. Coinage Abbey of Thorn
 • Passon, Tom : DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN. Coinage Abbey of Thorn
 • Passon, Tom : DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN. Coinage Abbey of Thorn
 • Passon, Tom : DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN. Coinage Abbey of Thorn

Passon, Tom : DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN. Coinage Abbey of Thorn

€17.50

Tom Passon

De Muntslag van de Rijksabdij Thorn
 
Van het begin van de 11e eeuw tot 1627.
 
Numismatische Kring Oost-Nederland. Softcover, ± 100 p. Illustrated.
Weight: 0.300 kg.
Quantity
In Stock

  Security policy

Decazo1 uses only functional & analytical cookies to navigate and improve the website.

  Delivery policy

Items are shipped by PostNL or DPD with tracking or drop-off with signature.

  Return policy

After delivery, 30 days (send email first) by registered mail. More Info in Shipping & Delivery

Tom Passon is lid van de Kring Oost-Nederland en hoofd redacteur van de Muntkoerier. Hij houdt met enige regelmaat een lezing over een minder bekende muntplaats in de Nederlanden. Voor deze lezingen verzamelt hij alle gegevens uit de hem ter beschikking staande numismatische en historische literatuur. Vervolgens voegt hij deze gegevens samen tot een beschrijving van de geschiedenis en de muntslag van de betreffende plaats.

De catalogus die zo ontstaat, vormt de grondslag van de lezing en de papieren versie stelt hij tijdens de lezing beschikbaar aan de aanwezige leden van de kring. Zowel bij zijn lezingen als bij de catalogus heeft hij steeds aangegeven dat deze een basis voor verder onderzoek en beschrijving vormen en daarom niet als volledig gezien mogen worden. Graag roept hij lezers op aanvullingen en verbeteringen aan hem te melden.

 In deze bundel van ruim 100 pagina's geeft hij een stukje algemene geschiedenis van Thorn en een geïllustreerde catalogus van de 63 tot heden bij hem bekende munttypen van de Rijksabdij. De bundel is uitgegeven door de Numismatische Kring Oost-Nederland.

Weight: 0.300 kg. (packaging included)

Combined shipping

After registration (Important) the system automatically calculates the thickness and weight of every letter and gives you the rate for your Country. (If the combined order becomes to thick or heavy for a registered letter by PostNL, you automaticly see the rate for a parcel in your shoppingcart.)

Shipping is based on a 2 kg registered letter/parcel by PostNL, up to 2 kg no extra shipping costs if the books fit in the same letter/parcel.

Europe only: If its cheaper, we ship with DPD parcels (A 10 kg parcel often costs a few Euros more as a 2 kg parcel by PostNL, the standard shipping company)  you will get a refund if you paid to much postage!

Shipping Refunds will be given by Bank or PayPal (The system cann't do this automatcally). Look for details under Shipping & Delivery in the Top Bar.

Combined shipping rules:

You have to combine all your purchases in one order, otherwise the system will see the purchases as seperate orders and start again with the basic rate for a 2 kg registered letter/parcel.

If you accidentally place more orders, we will recalculate the postage and give you a refund. We always ship for the lowest possible costs!

We ship Worldwide, if you cann't register or place your order, please contact us by e-mail:  decazo1@hotmail.com

2 Items