Kraay, Colin - Greek Coins & History. Some Current Problems
  • Kraay, Colin - Greek Coins & History. Some Current Problems

Kraay, Colin - Greek Coins & History. Some Current Problems

€25.00

Kraay, Colin

Greek Coins & History. Some Current Problems

London, Methuen & Co., 1969. Hardcover. 81 p., 8 plates. First Edition

For Condition, Index, and more details see photos.

Three lectures on Greek coins.

Quantity
In Stock

  Security policy

Decazo1 uses only functional & analytical cookies to navigate and improve the website.

  Delivery policy

Items are shipped by PostNL or DPD with tracking or drop-off with signature.

  Return policy

After delivery, 30 days (send email first) by registered mail. More Info in Shipping & Delivery

Drie lezingen van de bekende Engelse numismaat, Dr. Kraay, ze bespreken de relatie van de Griekse munten tot de Griekse geschiedenis in het licht van de resultaten van nieuwe methoden van onderzoek, bestudering van stempelkoppelingen en muntvondsten. In het eerste gedeelte neemt Dr. Kraay een aantal munten onder de loep die 60 jaar geleden werden gepubliceerd door G. F. Hill in zijn boek Historical Greek Coins, maar waarvan de historische interpretatie nu op losse schroeven is komen te staan. Munten die in verband werden gebracht met o.a. Dion van Syracuse, Andriscus en koning Eumenes worden nu geschrapt van de lijst die historische gebeurtenissen illustreren. In het tweede gedeelte toont Dr. Kraay aan, dat dit eveneens moet gebeuren met de bekende munt van Syracuse, het Demarateion genaamd. Hij vecht namelijk de gegevens aan op grond waarvan deze munt tot nu toe gezien werd als geslagen in opdracht van Demarete na de overwinning van de Syracusanen op de Carthagers bij Himera in 480 v. Chr. Het derde hoofdstuk maakt ons wegwijs in de Griekse muntvondsten en werpt licht op de waarde die een juiste interpretatie van de samenstelling van muntvondsten voor de Griekse geschiedenis heeft.

Weight: 0.350 kg. (packaging included)

Combined shipping

After registration (Important) the system automatically calculates the thickness and weight of every letter and gives you the rate for your Country. (If the combined order becomes to thick or heavy for a registered letter by PostNL, you automaticly see the rate for a parcel in your shoppingcart.)

Shipping is based on a 2 kg registered letter/parcel by PostNL, up to 2 kg no extra shipping costs if the books fit in the same letter/parcel.

Europe only: If its cheaper, we ship with DPD parcels (A 10 kg parcel often costs a few Euros more as a 2 kg parcel by PostNL, the standard shipping company)  you will get a refund if you paid to much postage!

Shipping Refunds will be given by Bank or PayPal (The system cann't do this automatcally). Look for details under Shipping & Delivery in the Top Bar.

Combined shipping rules:

You have to combine all your purchases in one order, otherwise the system will see the purchases as seperate orders and start again with the basic rate for a 2 kg registered letter/parcel.

If you accidentally place more orders, we will recalculate the postage and give you a refund. We always ship for the lowest possible costs!

We ship Worldwide, if you cann't register or place your order, please contact us by e-mail:  decazo1@hotmail.com

1 Item