Korthals Altes-De Geschiedenis van de Gulden-Van Pond Hollands tot Euro
  • Korthals Altes-De Geschiedenis van de Gulden-Van Pond Hollands tot Euro

Korthals Altes-De Geschiedenis van de Gulden-Van Pond Hollands tot Euro

€10.00

Korthals Altes, W.I.

De Geschiedenis van de Gulden

Van Pond Hollands tot Euro

Boom. Amsterdam, 2001. Softcover. 203 p. Samenvatting en conclusies, verklarende woordenlijst, afkortingen, lijst van tabellen, geraadpleegde archieven, geraadpleegde literatuur, namenregister.

For Condition, Index, and more details see photos.

Quantity
In Stock

  Security policy

Decazo1 uses only functional & analytical cookies to navigate and improve the website.

  Delivery policy

Items are shipped by PostNL or DPD with tracking or drop-off with signature.

  Return policy

After delivery, 30 days (send email first) by registered mail. More Info in Shipping & Delivery

Begin 2002 kan er voor het laatst mee betaald worden: de Nederlandse gulden. Hiermee komt in ons land een einde aan het lange bestaan van een eenheid, die 750 jaar geleden als gouden munt in Florence het leven begon.
In tal van boeken komt de gulden als klinkende munt voor. Daarin richt de aandacht zich meestal op uiterlijke aspecten. In dit werk spelen munten ook een belangrijke rol, maar de gulden wordt in de eerste plaats behandeld als munteenheid. Was het in de loop der tijden een sterke of minder sterke valuta?
In de dertiende eeuw kwam de gulden als buitenlandse gouden munt in de politiek verdeelde Nederlanden. We rekenden hier toen nog in plaatselijk verschillende ponden en penningen. In de eeuwen daarna ontwikkelde de gulden zich tot een op zilver gebaseerde valuta voor de verenigde Nederlanden. In de jaren na 1870 volgde het herstel van de band met het gele metaal. In de twintigste eeuw kwam eerst een onvrijwillige en later een vrijwillige koppeling met de Duitse mark tot stand. De geschiedenis van de Gulden is dan ook een economische en staatkundige geschiedenis

Combined shipping

After registration (Important) the system automatically calculates the thickness and weight of every letter and gives you the rate for your Country. (If the combined order becomes to thick or heavy for a registered letter by PostNL, you automaticly see the rate for a parcel in your shoppingcart.)

Shipping is based on a 2 kg registered letter/parcel by PostNL, up to 2 kg no extra shipping costs if the books fit in the same letter/parcel.

Europe only: If its cheaper, we ship with DPD parcels (A 10 kg parcel often costs a few Euros more as a 2 kg parcel by PostNL, the standard shipping company)  you will get a refund if you paid to much postage!

Shipping Refunds will be given by Bank or PayPal (The system cann't do this automatcally). Look for details under Shipping & Delivery in the Top Bar.

Combined shipping rules:

You have to combine all your purchases in one order, otherwise the system will see the purchases as seperate orders and start again with the basic rate for a 2 kg registered letter/parcel.

If you accidentally place more orders, we will recalculate the postage and give you a refund. We always ship for the lowest possible costs!

We ship Worldwide, if you cann't register or place your order, please contact us by e-mail:  decazo1@hotmail.com

2 Items