• New
1937 (24) Jaarboek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
  • 1937 (24) Jaarboek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

1937 (24) Jaarboek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

€20.00

Jaarboek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde te Amsterdam.

1937 (24)

Original printed cardcover, 123 p., VIII. Plates. uncut copy!

 

A pdf file is available (Only in cobination with the book) With copy and paste and Google translate you can translate the articles in your own language.

For Index and Photos.see description below.

Quantity
In Stock

  Security policy

Decazo1 uses only functional & analytical cookies to navigate and improve the website.

  Delivery policy

Items are shipped by PostNL or DPD with tracking or drop-off with signature.

  Return policy

After delivery, 30 days (send email first) by registered mail. More Info in Shipping & Delivery

Index

STEVEN VAN HERWIJCK'S Serie Jagellonen-Medaillons en zijn vermeend verblijf in Polen, 1561-1562,door EDMUND MAJKOWSKI 1

Fouten op Munten, door Mr. J. VAN KUYK . . . . 38

Zeldzame Muntgewichtdoosjes, door Mej. M. G. A. DE MAN 43

Italiaansche Nabootsingen van Provinciale en Stedelijke Nederlandsche Munten, I, door M. SCHULMAN 55

Buitenlandsche „Vereeringen" aan afgezanten der Staten-Generaal toegekend, door A. O. VAN KERKWIJK 68

Twee zeldzame penningen door R. ARONDEAUX ter herinnering aan het Jubeljaar 1700, door C. SCHOLTEN 79

De Vereeringspenningen door de Staten-Generaal sedert 1628 toegekend. (Vervolg van Jaarboek 1936) 86

Korte Bijdragen 87

I. Duiten van Zwolle. I

I. Hoe gehandeld is geworden

met de materialen en stempels van de Zeeuwsche Munt na de sluiting ervan in 1799.

I I I . Muntvondst te Maashees (N.Br.).

IV. Penningen en andere eereblijken aan de dichteres PETRONELLA MOENS vereerd.

V. Strooipenning bij de inhuldiging van den Prins en Prinses van Oranje tot Heer en Vrouwe van Breda 1737.

VI. Vondst van Nederlandsche gouden Dukaten te Gostyczyna (in Polen).

VII. Schellingen van Sneek.

VIII. Fonds tot aankoopen van het Kon. Penningkabinet

IX. Twee geschiedkundige onjuistheden, die in nagenoeg alle numismatische werken voorkomen.

X Een nieuw tijdschrift voor moderne penningkunst

Boekbespreking 105

Verslag van den Secretaris 108

Reglement voor het toekennen van den Gouden Eerepenning, door het Kon. Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde 113

Verslag van den Conservator der numismatische verzameling en bibliotheek 115

Ledenlijst 118

Photos are provided for better insight in the content. Its impossible to renew them for every copy. The content is always clean and free of writings.

Book only, the coins are only pictures.

Weight 0.500 kg (packaging included)

Combined shipping

After registration (Important) the system automatically calculates the thickness and weight of every letter and gives you the rate for your Country. (If the combined order becomes to thick or heavy for a registered letter by PostNL, you automaticly see the rate for a parcel in your shoppingcart.)

Shipping is based on a 2 kg registered letter/parcel by PostNL, up to 2 kg no extra shipping costs if the books fit in the same letter/parcel.

Europe only: If its cheaper, we ship with DPD parcels (A 10 kg parcel often costs a few Euros more as a 2 kg parcel by PostNL, the standard shipping company)  you will get a refund if you paid to much postage!

Shipping Refunds will be given by Bank or PayPal (The system cann't do this automatcally). Look for details under Shipping & Delivery in the Top Bar.

Combined shipping rules:

You have to combine all your purchases in one order, otherwise the system will see the purchases as seperate orders and start again with the basic rate for a 2 kg registered letter/parcel.

If you accidentally place more orders, we will recalculate the postage and give you a refund. We always ship for the lowest possible costs!

We ship Worldwide, if you cann't register or place your order, please contact us by e-mail:  decazo1@hotmail.com

1 Item