TELEAC - DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD, Handboek numismatiek. Gelderen, Jan E van / Jac G. Constant (red.)
 • TELEAC - DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD, Handboek numismatiek. Gelderen, Jan E van / Jac G. Constant (red.)
 • TELEAC - DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD, Handboek numismatiek. Gelderen, Jan E van / Jac G. Constant (red.)
 • TELEAC - DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD, Handboek numismatiek. Gelderen, Jan E van / Jac G. Constant (red.)
 • TELEAC - DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD, Handboek numismatiek. Gelderen, Jan E van / Jac G. Constant (red.)
 • TELEAC - DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD, Handboek numismatiek. Gelderen, Jan E van / Jac G. Constant (red.)
 • TELEAC - DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD, Handboek numismatiek. Gelderen, Jan E van / Jac G. Constant (red.)
 • TELEAC - DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD, Handboek numismatiek. Gelderen, Jan E van / Jac G. Constant (red.)
 • TELEAC - DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD, Handboek numismatiek. Gelderen, Jan E van / Jac G. Constant (red.)
 • TELEAC - DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD, Handboek numismatiek. Gelderen, Jan E van / Jac G. Constant (red.)
 • TELEAC - DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD, Handboek numismatiek. Gelderen, Jan E van / Jac G. Constant (red.)

TELEAC - DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD, Handboek numismatiek. Gelderen, Jan E van / Jac G. Constant (red.)

€12.50

Gelderen, Jan E van / Jac G. Constant (red.)

DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD
Handboek numismatiek
Verzamelen van munten, penningen en bankbiljetten

Amsterdam/Utrecht Pampus Associates/Stichting Teleac 1992.Hardcover. 224 p.

Talrijke illustraties in kleur en z/w. Literatuurlijst, verklarende woordenlijst, overzicht wereld valuta en register.

For Condition, Index, and more details see photos.

Quantity
In Stock

  Security policy

Decazo1 uses only functional & analytical cookies to navigate and improve the website.

  Delivery policy

Items are shipped by PostNL or DPD with tracking or drop-off with signature.

  Return policy

After delivery, 30 days (send email first) by registered mail. More Info in Shipping & Delivery

Dit boek werd uitgegeven t. g. v. het eeuwfeest van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde bij de Teleac radio- en tv-serie "De Geschiedenis van het Geld ".  

Geld heeft, in allerlei vorm, al eeuwenlang een rol gespeeld in het menselijk bestaan.
Het is waarschijnlijk ontstaan in China; het is opnieuw uitgevonden in Griekenland en uiteindelijk heeft het zijn weg gevonden naar Europa en vandaar naar de rest van de wereld.
Geld ontstond op het moment dat een groeiende beschaving niet meer uit de voeten kon met ruilhandel en er een middel moest worden gevonden om handelscontacten tussen uiteenlopende volken mogelijk te maken.
Aanvankelijk gebeurde dat op basis van edele metalen; veel later werden die vervangen door metaal van mindere waarde en uiteindelijk zelfs door materiaal dat op zich geen waarde had maar waarvan de betaalwaarde door de overheid werd gegarandeerd.
Al die zaken behoren inmiddels min of meer tot het terrein van de numismatiek: de wetenschap die zich, in diverse vormen, bezig houdt met het verzamelen en bestuderen van minsten, bankbiljetten, penningen en andere betaalmiddelen.
Het is een fascinerend en veelzijdig gebied waarop iedere verzamelaar inmiddels zijn eigen specialiteit kan kiezen.
Dit boek is een handleiding op die boeiende wereld.
Het vertelt de geschiedenis van het geld, maakt de beginnende verzamelijk duidelijk waarop hij moet letten als hij op dit terrein serieus aan de slag wil en vertelt hoe hij zijn verzameling optimaal kan maken.
Een boek voor beginners, kortom - en tegelijk met veel informatie die ook gevorderde numismaten wel eens zouden kunnen verrassen.

Weight: 0.900 kg. (packaging included)

Combined shipping

After registration (Important) the system automatically calculates the thickness and weight of every letter and gives you the rate for your Country. (If the combined order becomes to thick or heavy for a registered letter by PostNL, you automaticly see the rate for a parcel in your shoppingcart.)

Shipping is based on a 2 kg registered letter/parcel by PostNL, up to 2 kg no extra shipping costs if the books fit in the same letter/parcel.

Europe only: If its cheaper, we ship with DPD parcels (A 10 kg parcel often costs a few Euros more as a 2 kg parcel by PostNL, the standard shipping company)  you will get a refund if you paid to much postage!

Shipping Refunds will be given by Bank or PayPal (The system cann't do this automatcally). Look for details under Shipping & Delivery in the Top Bar.

Combined shipping rules:

You have to combine all your purchases in one order, otherwise the system will see the purchases as seperate orders and start again with the basic rate for a 2 kg registered letter/parcel.

If you accidentally place more orders, we will recalculate the postage and give you a refund. We always ship for the lowest possible costs!

We ship Worldwide, if you cann't register or place your order, please contact us by e-mail:  decazo1@hotmail.com

2 Items